Πράξη συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Παρακαλώ δείτε την πράξη συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Πράξη συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε την πράξη συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Συνημμένα

Πράξη συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε την επισυναπτόμενη πράξη συγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το διάστημα 1/12/17 έως 31/8/18.

Συνημμένα

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης 2018

Παρακαλώ δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση για την διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για Γεν. Συνέλευση Σχολής και Κοσμητείας (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ)

Παρακαλώ δείτε την προκήρυξη που αφορά στην διενέργεια εκλογών

Συνημμένα

ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ: ΣΩΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ

Παρακαλώ δείτε την αφίσα και το πρόγραμμα της επετειακής εκδήλωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ: ΣΩΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ

Συνημμένα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Εκπροσώπων

Παρακαλώ δείτε την προκήρυξη που αφορά στην ανάδειξη Εκπροσώπων

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Πολιτικής Επιστήμης

Παρακαλώ δείτε την προκήρυξη που αφορά στην προκήρυξη διενέργειας εκλογών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Προκήρυξη εκλογών για εκπρόσωπο της Σ.Κ.Ε. στην επιτροπή ερευνών

Παρακαλώ δείτε την προκήρυξη που αφορά στην προκήρυξη διενέργειας εκλογών για εκπρόσωπο της Σ.Κ.Ε. στην Επιτροπή Ερευνών.

Συνημμένα

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

Οι τελετές αποφοίτησης των νέων πτυχιούχων της Σχολής θα πραγματοποιηθούν ως εξής

  • Τμήμα Ψυχολογίας, Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 11:30 μ.μ.
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, 13:00 μ.μ.
  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, 11:30 μ.μ.
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, 13:00 μ.μ.

Όλες οι τελετές θα διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο Δ3.

Top