Στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργούν δύο Εργαστήρια Υπολογιστών. Το Εργαστήριο της Σχολής και το Διατμηματικό Εργαστήριο Στατιστικής και Πληροφορικής (Δι.Ε.Στα.Π.)

Το πρώτο βρίσκεται στον χώρο της Κοσμητείας της Σχολής και διαθέτει 2 εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας, μία στο ισόγειο και μία στον όροφο του κτηρίου. Είναι χωρητικότητας 14 και 26 υπολογιστών αντίστοιχα.

Το δεύτερο (Δι.Ε.Στα.Π.) βρίσκεται στο χώρο του Εμπορικού Κέντρου και διαθέτει 2 εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας με συρόμενο χώρισμα στη μέση. Η κάθε πλευρά είναι χωρητικότητας 30 υπολογιστών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ενιαίος χώρος.

Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με νέους υπολογιστές οι οποίοι τοποθετήθηκαν το 2016 και έχουν εγκατεστημένα Microsoft Windows 10 καθώς και  διάφορες εφαρμογές, όπως εφαρμογές γραφείου, προγράμματα στατιστικής ανάλυσης κλπ.

Η λειτουργία του Εργαστηρίου υποστηρίζεται από το προσωπικό της Σχολής καθώς και από εθελοντές φοιτητές.

Τα εργαστήρια Υπολογιστών της Σχολής έχουν ως στόχο:

  1. Να καλύπτουν τις ανάγκες όλης της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου για τη διδασκαλία μαθημάτων που απαιτούν υπολογιστές.
  2. Να δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές να υλοποιούν εργασίες που χρειάζονται τη χρήση Η/Υ.
  3. Να παρέχουν σε όλους τους φοιτητές τη δυνατότητα εξοικείωσης με τους Η/Υ.
  4. Να συνδράμουν τους φοιτητές στην έρευνά τους.
  5. Να επιτρέπουν στους φοιτητές να χρησιμοποιούν τις δωρεάν υπηρεσίες του διαδικτύου.
  6. Να χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή σεμιναρίων για την επιμόρφωση των μελών της Σχολής πάνω στις νέες τεχνολογίες.
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων της σχολής.