Κανδύλης Εργαστήριο SPSS στη Στατιστική Ι

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Α
Ώρα έναρξης: 11:30:00 - Τρίτη 11 Φεβρουάριος 2020
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 14:30:00 - Τρίτη 11 Φεβρουάριος 2020
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: gkandylis
Τελευταία ενημέρωση: 21:43:01 - Τρίτη 14 Ιανουάριος 2020
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 15 εβδομάδες
Ημέρα επανάληψης: Τρίτη
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Τρίτη 11, Φεβρουάριος 2020
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series