Κανδύλης Εργαστήριο SPSS στη Στατιστική Ι

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Α
Ώρα έναρξης: 14:30:00 - Πέμπτη 26 Μάρτιος 2020
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 17:30:00 - Πέμπτη 26 Μάρτιος 2020
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: gkandylis
Τελευταία ενημέρωση: 21:59:51 - Τρίτη 14 Ιανουάριος 2020
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry