ΟΙΚ 2501 Α-Β

Περιγραφή: ΟΙΚ 2501
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Δ
Ώρα έναρξης: 11:30:00 - Τετάρτη 27 Μάιος 2020
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 14:30:00 - Τετάρτη 27 Μάιος 2020
Τύπος: Οικονομικό
Δημιουργήθηκε από: drakosp
Τελευταία ενημέρωση: 14:22:57 - Πέμπτη 16 Ιανουάριος 2020
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Τετάρτη
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Σάββατο 30, Μάιος 2020
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series