ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Περιγραφή: Εργαστήριο
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Εργαστήριο ΣΚΕ - ΟΡΟΦΟΣ
Ώρα έναρξης: 14:30:00 - Δευτέρα 06 Απρίλιος 2020
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 17:30:00 - Δευτέρα 06 Απρίλιος 2020
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: xkoutala
Τελευταία ενημέρωση: 13:47:38 - Τρίτη 21 Ιανουάριος 2020
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Δευτέρα
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Παρασκευή 22, Μάιος 2020
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series