Συντήρηση Εργαστηρίου

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Α
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Δευτέρα 23 Μάρτιος 2020
Διάρκεια: 5,5 ώρες
Ώρα λήξης: 14:30:00 - Δευτέρα 23 Μάρτιος 2020
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: dsakel
Τελευταία ενημέρωση: 09:28:05 - Τετάρτη 29 Ιανουάριος 2020
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Δευτέρα
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Δευτέρα 01, Ιούνιος 2020
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series