Αναπλήρωση ΟΙΚ2501 ΑΒ και ΓΔ

Περιγραφή: Αναπλήρωση ΟΙΚ2501 ΑΒ και ΓΔ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Α
Ώρα έναρξης: 10:30:00 - Σάββατο 14 Μάρτιος 2020
Διάρκεια: 5 ώρες
Ώρα λήξης: 15:30:00 - Σάββατο 14 Μάρτιος 2020
Τύπος: Οικονομικό
Δημιουργήθηκε από: drakosp
Τελευταία ενημέρωση: 18:23:09 - Σάββατο 07 Μάρτιος 2020
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry