ΟΙΚ2501 Ομάδες ΑΒΓΔ

Περιγραφή: ΟΙΚ2501 Ομάδες ΑΒΓΔ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Α
Ώρα έναρξης: 11:30:00 - Παρασκευή 13 Μάρτιος 2020
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 14:30:00 - Παρασκευή 13 Μάρτιος 2020
Τύπος: Οικονομικό
Δημιουργήθηκε από: drakosp
Τελευταία ενημέρωση: 18:28:49 - Σάββατο 07 Μάρτιος 2020
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Παρασκευή
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Παρασκευή 05, Ιούνιος 2020
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series