Κανδύλης

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Δ
Ώρα έναρξης: 11:30:00 - Τρίτη 13 Οκτώβριος 2020
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 14:30:00 - Τρίτη 13 Οκτώβριος 2020
Τύπος: Ψυχολογία
Δημιουργήθηκε από: jmarentakis
Τελευταία ενημέρωση: 10:55:20 - Τρίτη 08 Σεπτέμβριος 2020
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Τρίτη
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Παρασκευή 08, Ιανουάριος 2021
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series