Τσιριντάνης ΠΛΗΚ250

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Α
Ώρα έναρξης: 11:30:00 - Δευτέρα 30 Νοέμβριος 2020
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 14:30:00 - Δευτέρα 30 Νοέμβριος 2020
Τύπος: Κοινωνιολογία
Δημιουργήθηκε από: tsiridan
Τελευταία ενημέρωση: 14:21:18 - Τρίτη 15 Σεπτέμβριος 2020
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Δευτέρα
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Δευτέρα 11, Ιανουάριος 2021
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series