Παπαδάκη

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Δ
Ώρα έναρξης: 13:00:00 - Τετάρτη 28 Οκτώβριος 2020
Διάρκεια: 1,5 ώρες
Ώρα λήξης: 14:30:00 - Τετάρτη 28 Οκτώβριος 2020
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: dsakel
Τελευταία ενημέρωση: 09:47:05 - Τετάρτη 07 Οκτώβριος 2020
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Τετάρτη
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Σάββατο 09, Ιανουάριος 2021
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series