ΣΤΑΚ130 εργαστήριο

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Εργαστήριο ΣΚΕ - ΟΡΟΦΟΣ
Ώρα έναρξης: 14:30:00 - Πέμπτη 05 Οκτώβριος 2017
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 17:30:00 - Πέμπτη 05 Οκτώβριος 2017
Τύπος: Κοινωνιολογία
Δημιουργήθηκε από: papadakma
Τελευταία ενημέρωση: 10:54:18 - Πέμπτη 07 Σεπτέμβριος 2017
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Τετάρτη Πέμπτη
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Σάββατο 23, Δεκέμβριος 2017
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series