ΣΤΑΚ130

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Α
Ώρα έναρξης: 14:30:00 - Τετάρτη 01 Νοέμβριος 2017
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 17:30:00 - Τετάρτη 01 Νοέμβριος 2017
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: dsakel
Τελευταία ενημέρωση: 09:16:23 - Παρασκευή 06 Οκτώβριος 2017
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Τετάρτη
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Τετάρτη 27, Δεκέμβριος 2017
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series