Εργαστήριο Ψυχολογίας (Βενιανάκη Αικατερίν

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Εργαστήριο ΣΚΕ - ΟΡΟΦΟΣ
Ώρα έναρξης: 08:30:00 - Τετάρτη 28 Μάρτιος 2018
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 11:30:00 - Τετάρτη 28 Μάρτιος 2018
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: xkoutala
Τελευταία ενημέρωση: 12:16:07 - Δευτέρα 15 Ιανουάριος 2018
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Τετάρτη
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Παρασκευή 25, Μάιος 2018
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series