ΜΕΘΚ132

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Εργαστήριο ΣΚΕ - ΟΡΟΦΟΣ
Ώρα έναρξης: 14:30:00 - Πέμπτη 22 Φεβρουάριος 2018
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 17:30:00 - Πέμπτη 22 Φεβρουάριος 2018
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: dsakel
Τελευταία ενημέρωση: 13:57:39 - Πέμπτη 18 Ιανουάριος 2018
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Πέμπτη 31, Μάιος 2018
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series