Αναπλήρωση μαθήματος ΟΙΚ3501

Περιγραφή: Αναπλήρωση μαθήματος ΟΙΚ3501
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Α
Ώρα έναρξης: 08:30:00 - Τετάρτη 30 Μάιος 2018
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 11:30:00 - Τετάρτη 30 Μάιος 2018
Τύπος: Οικονομικό
Δημιουργήθηκε από: kpig
Τελευταία ενημέρωση: 10:55:43 - Τρίτη 13 Φεβρουάριος 2018
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry