Συντήρηση Εργαστηρίου

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Δ
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Παρασκευή 06 Ιούλιος 2018
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 12:00:00 - Παρασκευή 06 Ιούλιος 2018
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: dsakel
Τελευταία ενημέρωση: 13:00:58 - Παρασκευή 06 Ιούλιος 2018
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Παρασκευή
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Παρασκευή 06, Ιούλιος 2018
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series