Εργαστήριο Ψυχολογίας (Βενιανάκη Αικατερίν

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Εργαστήριο ΣΚΕ - ΙΣΟΓΕΙΟ
Ώρα έναρξης: 11:30:00 - Τετάρτη 28 Νοέμβριος 2018
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 14:30:00 - Τετάρτη 28 Νοέμβριος 2018
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: xkoutala
Τελευταία ενημέρωση: 08:55:23 - Πέμπτη 22 Νοέμβριος 2018
Τύπος επανάληψης: Ημερήσια
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Τετάρτη 28, Νοέμβριος 2018
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series