ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΡΤΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Τμ. Οικονομικών - Μπουρμπάκη
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Πέμπτη 21 Φεβρουάριος 2019
Διάρκεια: 2 ώρες
Ώρα λήξης: 11:00:00 - Πέμπτη 21 Φεβρουάριος 2019
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: xkoutala
Τελευταία ενημέρωση: 09:59:21 - Δευτέρα 14 Ιανουάριος 2019
Τύπος επανάληψης: Ημερήσια
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Πέμπτη 21, Φεβρουάριος 2019
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series