Προγραμματισμός (Σεμινάριο)

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Α
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Πέμπτη 21 Μάρτιος 2019
Διάρκεια: 2,5 ώρες
Ώρα λήξης: 11:30:00 - Πέμπτη 21 Μάρτιος 2019
Τύπος: Οικονομικό
Δημιουργήθηκε από: kpig
Τελευταία ενημέρωση: 09:10:19 - Τρίτη 15 Ιανουάριος 2019
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Πέμπτη
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Παρασκευή 07, Ιούνιος 2019
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series