ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Τμ. Οικονομικών - Μπουρμπάκη
Ώρα έναρξης: 10:00:00 - Τετάρτη 13 Φεβρουάριος 2019
Διάρκεια: 1 ώρες
Ώρα λήξης: 11:00:00 - Τετάρτη 13 Φεβρουάριος 2019
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: xkoutala
Τελευταία ενημέρωση: 11:09:00 - Πέμπτη 24 Ιανουάριος 2019
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry