Συντήρηση Εργαστηρίου

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Δ
Ώρα έναρξης: 09:00:00 - Δευτέρα 11 Φεβρουάριος 2019
Διάρκεια: 3,5 ώρες
Ώρα λήξης: 12:30:00 - Δευτέρα 11 Φεβρουάριος 2019
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: dsakel
Τελευταία ενημέρωση: 13:21:36 - Πέμπτη 07 Φεβρουάριος 2019
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Δευτέρα
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Δευτέρα 11, Φεβρουάριος 2019
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series