μεθκ394

Περιγραφή:
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Εργαστήριο ΣΚΕ - ΟΡΟΦΟΣ
Ώρα έναρξης: 14:30:00 - Τρίτη 09 Απρίλιος 2019
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 17:30:00 - Τρίτη 09 Απρίλιος 2019
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: papadakma
Τελευταία ενημέρωση: 12:19:31 - Τρίτη 02 Απρίλιος 2019
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 8 εβδομάδες
Ημέρα επανάληψης: Τρίτη
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Τρίτη 28, Μάιος 2019
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series