Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Περιγραφή: Πλεξουσάκης
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Τμ. Οικονομικών - Μπουρμπάκη
Ώρα έναρξης: 13:00:00 - Τετάρτη 22 Μάιος 2019
Διάρκεια: 1,5 ώρες
Ώρα λήξης: 14:30:00 - Τετάρτη 22 Μάιος 2019
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: xkoutala
Τελευταία ενημέρωση: 09:44:51 - Δευτέρα 08 Απρίλιος 2019
Τύπος επανάληψης: Ημερήσια
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Τετάρτη 22, Μάιος 2019
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series