Εκλεκτορικό Ψυχολογίας

Περιγραφή: Ορισμός τριμελούς
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Τμ. Οικονομικών - Μπουρμπάκη
Ώρα έναρξης: 10:30:00 - Δευτέρα 10 Ιούνιος 2019
Διάρκεια: 1 ώρες
Ώρα λήξης: 11:30:00 - Δευτέρα 10 Ιούνιος 2019
Τύπος: Ψυχολογία
Δημιουργήθηκε από: xkoutala
Τελευταία ενημέρωση: 13:12:59 - Δευτέρα 03 Ιούνιος 2019
Τύπος επανάληψης: Τίποτα
Τροποποίηση εγγραφής
Διαγραφή εγγραφής
Copy Entry
Export Entry