ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή: ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Δ
Ώρα έναρξης: 11:30:00 - Τρίτη 17 Σεπτέμβριος 2019
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 14:30:00 - Τρίτη 17 Σεπτέμβριος 2019
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: xkoutala
Τελευταία ενημέρωση: 10:48:19 - Δευτέρα 01 Ιούλιος 2019
Τύπος επανάληψης: Ημερήσια
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Τρίτη 17, Σεπτέμβριος 2019
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series