ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ

Περιγραφή: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: Εργαστήριο ΣΚΕ - ΟΡΟΦΟΣ
Ώρα έναρξης: 17:30:00 - Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 20:30:00 - Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019
Τύπος: Εσωτερικά
Δημιουργήθηκε από: xkoutala
Τελευταία ενημέρωση: 11:56:51 - Παρασκευή 13 Δεκέμβριος 2019
Τύπος επανάληψης: Ημερήσια
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Δευτέρα 16, Δεκέμβριος 2019
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series