ΟΙΚ3501

Περιγραφή: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Confirmation status: Confirmed
Αίθουσα: ΔΙΕΣΤΑΠ - ΔΙΕΣΤΑΠ_Α
Ώρα έναρξης: 08:30:00 - Τετάρτη 11 Μάρτιος 2020
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρα λήξης: 11:30:00 - Τετάρτη 11 Μάρτιος 2020
Τύπος: Οικονομικό
Δημιουργήθηκε από: kpig
Τελευταία ενημέρωση: 13:04:23 - Δευτέρα 13 Ιανουάριος 2020
Τύπος επανάληψης: Εβδομαδιαία
Αριθμός εβδομάδων: 1 week
Ημέρα επανάληψης: Τετάρτη
Ημερομηνία ολοκλήρωσης επανάληψης: Κυριακή 07, Ιούνιος 2020
Τροποποίηση εγγραφής - Τροποποίηση σειράς
Διαγραφή εγγραφής - Διαγραφή σειράς επανάληψης
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series