Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1984 και περιλαμβάνει τα Τμήματα Κοινωνιολογίας, Οικονομικών ΕπιστημώνΠολιτικής Επιστήμης και Ψυχολογίας. Τα Τμήματα Κοινωνιολογίας, Οικονομικών Επιστημών και Ψυχολογίας άρχισαν να λειτουργούν από το 1987, ενώ η Σχολή ολοκληρώθηκε με την ενεργοποίηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης το 1999.

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, που είναι η μοναδική Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο, έχει ως βασικούς στόχους να διασφαλίσει την δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας γνώσεων, ιδεών και προσώπων και την ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών, τόσο μεταξύ των Τμημάτων της Σχολής, όσο και μεταξύ των άλλων Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης και να αποτελέσει κέντρο διεπιστημονικού διαλόγου και έρευνας στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών στην ελληνική και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στη Σχολή λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2001 Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ερευνών, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και ευρύτερα των Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ερευνών (και στις τέσσερις αλληλένδετες εκφάνσεις: οικονομική, κοινωνική, ψυχολογική και πολιτική) που διδάσκονται στα Τμήματα της Σχολής.

Επίσης στην Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχουν δημιουργηθεί δύο ευρωπαϊκές έδρες Jean Monnet, ενώ σε συνεργασία με την Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ιδρυθεί Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης.

Από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής, η Σχολή διαθέτει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες διδακτικές, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, internet, διαχείρισης και διάθεσης αρχείων και mailing list.

 

Στους στόχους της Σχολής είναι η ακαδημαϊκή ανάπτυξη μέσω συνεργασιών και προγραμμάτων μεταξύ των Τμημάτων της και του υπόλοιπου Πανεπιστημίου Κρήτης, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, καθώς και η διασφάλιση και ανάπτυξη της υλικοτεχνικής της υποδομής.