Συντάκτης: Γραμματεία Κοσμητείας

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στα συνημμένα αναφορικά με τη Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλαβή πάσης φύσεως υλικούκαι βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών για το οικονομικό έτος 2017. Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης 2017 Συνημμένα Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

Οι τελετές αποφοίτησης των νέων πτυχιούχων της Σχολής θα πραγματοποιηθούν ως εξής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, 28 Ιουλίου 2016, 11:00 π.μ. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28 Ιουλίου 2016, 12:30 μ.μ. Τμήμα Κοινωνιολογίας, 28 Ιουλίου 2016, 14:00 μ.μ. Όλες οι τελετές θα διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο Δ3. Τμήμα Ψυχολογίας, 29 Ιουλίου 2016,

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στα συνημμένα αναφορικά με τη Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών.   Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

Οι τελετές αποφοίτησης των νέων πτυχιούχων της Σχολής θα πραγματοποιηθούν ως εξής Τμήμα Κοινωνιολογίας, 30 Μαρτίου 2016, 11:30-13:00  Τμήμα Ψυχολογίας, 30 Μαρτίου 2016, 13:00-14:30  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, 31 Μαρτίου 2016, 11:30-13:00  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 31 Μαρτίου 2016, 13:00-14:30 Όλες οι τελετές θα διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο

Harvard Summer Program in Greece, 2016

Δείτε στα συνημμένα τη σχετική ανακοίνωση Harvard CHS – CCS Fellowship 2016 – Announcement Συνημμένα Harvard CHS – CCS Fellowship 2016 – Announcement (269 kB)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στα συνημμένα αναφορικά με τη Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλαβή πάσης φύσεως υλικού και βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών για το έτος 2016. Συνημμένα Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας_κλήρωσης_ΣΚΟΠΕ (231 kB)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΠΕ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο συνημμένο SeminarioDidaskPresen3 Συνημμένα SeminarioDidaskPresen3 (248 kB)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΠΕ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο Συνημμένα Seminar_Soc_2015_16 (159 kB)

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

Οι τελετές αποφοίτησης των νέων πτυχιούχων της Σχολής θα πραγματοποιηθούν ως εξής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 3 Δεκεμβρίου 2015, 11:30-13:00 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, 3 Δεκεμβρίου 2015, 13:00-14:30 Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2 Δεκεμβρίου 2015, 11:30-13:00 Τμήμα Ψυχολογίας, 2 Δεκεμβρίου 2015, 13:00-14:30 Όλες οι

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

Οι τελετές αποφοίτησης των νέων πτυχιούχων της Σχολής θα πραγματοποιηθούν ως εξής 11:30-13:00 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 13:00-14:30 Τμήμα Ψυχολογίας 14:30-16:00 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 16:00-17:30 Τμήμα Κοινωνιολογίας Όλες οι τελετές θα διεξαχθούν στο Μεγάλο Αμφιθέατρο Δ3.

Με ετικέτα:
Top