Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 Τμήμα Ψυχολογίας 11:30-1:00 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 1:00-2:30 Αμφιθέατρο Δ3-7Α Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 11:30-1:00 Τμήμα Κοινωνιολογίας 1:00-2:30 Αμφιθέατρο Δ3

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης (ΜΕΚΓ) του Παν/μιου Κρήτης ενδιαφέρεται να εκπαιδεύσει φοιτητές Τμημάτων της  Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι θα στηρίξουν στη συνέχεια τις δραστηριότητες της ΜΕΚΓ για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η …

Εκπαίδευση και απασχόληση φοιτητών στη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης Διαβάστε περισσότερα & raquo;