Έτος: 2015

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στα συνημμένα αναφορικά με τη Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλαβή πάσης φύσεως υλικού και βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών για το έτος 2016. Συνημμένα Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας_κλήρωσης_ΣΚΟΠΕ (231 kB)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΠΕ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο συνημμένο SeminarioDidaskPresen3 Συνημμένα SeminarioDidaskPresen3 (248 kB)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΠΕ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο Συνημμένα Seminar_Soc_2015_16 (159 kB)

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

Οι τελετές αποφοίτησης των νέων πτυχιούχων της Σχολής θα πραγματοποιηθούν ως εξής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 3 Δεκεμβρίου 2015, 11:30-13:00 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, 3 Δεκεμβρίου 2015, 13:00-14:30 Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2 Δεκεμβρίου 2015, 11:30-13:00 Τμήμα Ψυχολογίας, 2 Δεκεμβρίου 2015, 13:00-14:30 Όλες οι

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

Οι τελετές αποφοίτησης των νέων πτυχιούχων της Σχολής θα πραγματοποιηθούν ως εξής 11:30-13:00 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 13:00-14:30 Τμήμα Ψυχολογίας 14:30-16:00 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 16:00-17:30 Τμήμα Κοινωνιολογίας Όλες οι τελετές θα διεξαχθούν στο Μεγάλο Αμφιθέατρο Δ3.

Με ετικέτα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,  Καθηγητής κ. Δημήτρης Μυλωνάκης έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στις τελετές αποφοίτησης της Σχολής.        Πρόγραμμα τελετών αποφοίτησης Τμήμα Κοινωνιολογίας: Τετάρτη 1 Απριλίου 2015, ώρα

Με ετικέτα:

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Αρχές για την ομαλή διεξαγωγή των ορκωμοσιών της Σχολής Κοινωνικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΣΚΟΠΕ) Προκειμένου για την ομαλότερη διεξαγωγή των ορκωμοσιών της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΣΚΟΠΕ), μιας σημαντικής τελετής στη σταδιοδρομία των αποφοίτων μας, υιοθετούνται εφεξής

Με ετικέτα:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δείτε την ανακοίνωση

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Η ορκωμοσία των αποφοίτων στης Σχολής θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 (ώρα και άιθουσα θα ανακοινωθούν προσεχώς) Τμήμα Κοινωνιολογίας Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 (ώρα και άιθουσα θα ανακοινωθούν προσεχώς) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Με ετικέτα:
Top