Η ορκωμοσία των αποφοίτων στης Σχολής θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 (ώρα και άιθουσα θα ανακοινωθούν προσεχώς) Τμήμα Κοινωνιολογίας Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 (ώρα και άιθουσα θα ανακοινωθούν προσεχώς) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Σήμανση με: