Οι τελετές αποφοίτησης των νέων πτυχιούχων της Σχολής θα πραγματοποιηθούν ως εξής 11:30-13:00 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 13:00-14:30 Τμήμα Ψυχολογίας 14:30-16:00 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 16:00-17:30 Τμήμα Κοινωνιολογίας Όλες οι τελετές θα διεξαχθούν στο Μεγάλο Αμφιθέατρο Δ3.

Σήμανση με: