Μήνας: Φεβρουάριος 2016

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στα συνημμένα αναφορικά με τη Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών.   Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

Οι τελετές αποφοίτησης των νέων πτυχιούχων της Σχολής θα πραγματοποιηθούν ως εξής Τμήμα Κοινωνιολογίας, 30 Μαρτίου 2016, 11:30-13:00  Τμήμα Ψυχολογίας, 30 Μαρτίου 2016, 13:00-14:30  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, 31 Μαρτίου 2016, 11:30-13:00  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 31 Μαρτίου 2016, 13:00-14:30 Όλες οι τελετές θα διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο

Top