Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στα συνημμένα αναφορικά με τη Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλαβή πάσης φύσεως υλικούκαι βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών για το οικονομικό έτος 2017. Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης 2017 Συνημμένα Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας …

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Διαβάστε περισσότερα & raquo;