Μήνας: Ιούλιος 2017

Προκήρυξη εκλογών για εκπρόσωπο της Σ.Κ.Ε. στην επιτροπή ερευνών

Παρακαλώ δείτε την προκήρυξη που αφορά στην προκήρυξη διενέργειας εκλογών για εκπρόσωπο της Σ.Κ.Ε. στην Επιτροπή Ερευνών. Συνημμένα προκήρυξη (290 kB)

Top