Παρακαλώ δείτε την προκήρυξη που αφορά στην προκήρυξη διενέργειας εκλογών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Συνημμένα προκήρυξη Διενέργειας εκλογών Πολιτικής Επιστήμης Δ. (826 kB)