Μήνας: Ιανουάριος 2018

Πράξη συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Παρακαλώ δείτε την πράξη συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Συνημμένα praxi_sygkrotisis_genikis_synelefsis_ske_ADA (801 kB)

Πράξη συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε την πράξη συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Συνημμένα praxi_sygkrotisis_kosmitias_ske_ADA (781 kB)

Πράξη συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε την επισυναπτόμενη πράξη συγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το διάστημα 1/12/17 έως 31/8/18. Συνημμένα praxi_sygkrotisis_sinelefsis (ADA) (797 kB)

Top