Μήνας: Απρίλιος 2018

Προκηρύξεις Εκλογής Προέδρων

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα που αφορούν στις Προκηρύξεις Εκλογής Προέδρων Συνημμένα προκήρυξη Κοινωνιολογίας ΑΔΑ (266 kB)προκήρυξη Προέδρου Οικονομικών Επιστημών ΑΔΑ (266 kB)προκήρυξη Ψυχολογίας ΑΔΑ (266 kB)

Κοινοποίηση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Κ.Ε. του Π.Κ.

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι, Σας κοινοποιώ προς ενημέρωσή σας και για περαιτέρω ενέργειες, την υπ’ αριθμόν γενικού πρωτοκόλλου 5067/27-4-2018 προκήρυξη εκλογών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 23 Μάϊου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας τις 9.00

Top