Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης 2018

Παρακαλώ δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση για την διενέργεια δημόσιας κλήρωσης