Πράξη συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε την επισυναπτόμενη πράξη συγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το διάστημα 1/12/17 έως 31/8/18.

Συνημμένα