Πράξη συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Παρακαλώ δείτε την πράξη συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.