Κοινοποίηση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Κ.Ε. του Π.Κ.

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Σας κοινοποιώ προς ενημέρωσή σας και για περαιτέρω ενέργειες, την υπ’ αριθμόν γενικού πρωτοκόλλου 5067/27-4-2018 προκήρυξη εκλογών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 23 Μάϊου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας τις 9.00 π.μ. και ώρα λήξης τις 15.00, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη ημέρα Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 τις ίδιες ώρες, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Καθηγητής Δημήτριος Μυλωνάκης