Κοσμητεία

Η σύνθεση της Κοσμητείας είναι :

  • Δημήτρης Μυλωνάκης, Κοσμήτορας,
  • Ιωάννης Ζαϊμάκης, Πρόεδρος Τμ. Κοινωνιολογίας
  • Παντελής Καλαϊτζιδάκης, Πρόεδρος Τμ. Οικονομικών Επιστημών
  • Ήβη Μαυρομούστακου, Πρόεδρος Τμ. Πολιτικής Επιστήμης
  • Γιώργος Παναγής, Πρόεδρος Τμ. Ψυχολογίας