Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο που αφορά στην Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Συνημμένα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συνημμένα

Προκηρύξεις Εκλογής Προέδρων

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα που αφορούν στις Προκηρύξεις Εκλογής Προέδρων

Κοινοποίηση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Κ.Ε. του Π.Κ.

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Σας κοινοποιώ προς ενημέρωσή σας και για περαιτέρω ενέργειες, την υπ’ αριθμόν γενικού πρωτοκόλλου 5067/27-4-2018 προκήρυξη εκλογών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 23 Μάϊου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας τις 9.00 π.μ. και ώρα λήξης τις 15.00, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη ημέρα Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 τις ίδιες ώρες, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Καθηγητής Δημήτριος Μυλωνάκης

Πράξη συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Παρακαλώ δείτε την πράξη συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Πράξη συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε την πράξη συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Συνημμένα

Πράξη συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε την επισυναπτόμενη πράξη συγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το διάστημα 1/12/17 έως 31/8/18.

Συνημμένα

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης 2018

Παρακαλώ δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση για την διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για Γεν. Συνέλευση Σχολής και Κοσμητείας (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ)

Παρακαλώ δείτε την προκήρυξη που αφορά στην διενέργεια εκλογών

Συνημμένα

ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ: ΣΩΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ

Παρακαλώ δείτε την αφίσα και το πρόγραμμα της επετειακής εκδήλωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ: ΣΩΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ

Συνημμένα

Top