Στελέχωση

Κοσμήτορας : Δημήτρης Μυλωνάκης, Καθηγητής Τμ. Οικονομικών Επιστημών

τηλ. 2831077861

email: dean@econ.soc.uoc.gr

 

Γραμματεία : Ελένη Καλογεράκη

τηλ. 2831077860

email: deansocial@econ.soc.uoc.gr

 

Τεχνική Υποστήριξη : Γιάννης Μαρεντάκης, Δημήτρης Σακελλαρίδης

τηλ. 2831077429
τηλ. 2831077863

email: pclab@econ.soc.uoc.gr