ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ-ΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

H κοινωνιολόγος κυρία Άννα Ψωμά μας έστειλε το συνημμένο ΦΕΚ [N.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3- 2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»] στο οποίο επεσήμανε τα εξής τμήματα που μπορούν να στελεχώνονται από ΠΕ Κοινωνιολόγους:

· Διεύθυνση Εξαρτήσεων

o Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών,

o Τμήμα Αντιμετώπισης Καπνίσματος και Αλκοολισμού

o Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης)

· Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο

Την ευχαριστούμε.