Λειτουργία Ιατρείου

Προβολή Ημερολογίου

Για τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, θα βρίσκεται Γενικός Ιατρός την Παρασκευή, 14-1-2022, 9:30-13:00.